Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kompetencja nabyta dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu w zaopatrzeniu, logistyce, imporcie i eksporcie to podstawa efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw w firmie Wulf Gaertner Autoparts AG. Dzięki efektywnemu planowaniu, przemyślanemu kierowaniu zakładami produkcyjnymi i dokładnej kontroli partnerzy handlowi mają możliwość zoptymalizowania kosztów dostosowanego do ich potrzeb przepływu towarów na całym świecie. 


Zakup
Dziś program MEYLE obejmuje 23 000 części (w tym ponad 1000 części MEYLE-HD). Stosując nowoczesne metody planowania i prognozowania i zachowując odpowiednie rezerwy, sprawiamy, że wszystkie części są zawsze dostępne. Przemyślane zarządzanie zapasami przez Vendor Managed Inventory umożliwia równomierne obciążenie naszych własnych zakładów produkcyjnych, a zarazem szybkie reagowanie na wahania w zapotrzebowaniu.


Logistyka
Decydujące znaczenie dla przepływu towarów ma wysoce efektywna logistyka magazynowa. W głównej siedzibie firmy, w Hamburgu na powierzchni magazynowej liczącej 29 000 m2 do dyspozycji jest ponad 56 000 miejsc na palety, 20 000 miejsc na regałach półkowych i 1500 półek na regałach przepływowych. Magazynem steruje w pełni zintegrowany system IT. 

Nawet w szczytowym natężeniu ruchu nie ma opóźnień w realizacji zleceń. Dzieje się tak za sprawą elastycznego systemu zmianowego pracy oraz dużej liczbie środków transportu oraz stacji pakowania.

Z rozsianych na całym świecie punktów logistyki części MEYLE są dostarczane do ponad 120 krajów. Klienci korzystają przy tym z dodatkowych usług logistycznych. Składają także zamówienia związane z wymogiem  specyficznego dla danego kraju pakowania i wysyłki. Dzięki specjalnej strefie ekspresowej dostawa trafia do adresata jeszcze tego samego dnia.


Wysyłka
Jako dopuszczony podmiot gospodarczy z certyfikatem AEO-F (AEO – Authorised Economic Operator) firma Wulf Gaertner Autoparts AG jest kompetentnym partnerem we wszelkich kwestiach dotyczących cła i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Gwarantuje to bezpieczne i nieprzerwane dostawy na całym świecie. 

Przez stałą kontrolę wysyłki i trafny dobór optymalnych zastępczych środków transportu Wulf Gaertner Autoparts AG zawsze zapewnia partnerom handlowym najlepsze usługi.